Bastiaan van Gelder - Sijgje Petertje Broekhuizen

Bastiaan van Gelder - Sijgje Petertje Broekhuizen

Home

Nieuws

Gezin

Boerderij

Genealogie

Contact

- De geschiedenis van de boerderij -

- De geschiedenis van de boerderij -

boerderij

De boerderij aan de Hoogeweg H58 te Ridderkerk in zijn oorspronkelijke vorm zonder uitbouw (ca. 1928) met voor het woonhuis Sijgje Petertje (Sijgje) van Gelder-Broekhuizen en Bastiaan (Bas) van Gelder.

cursus

De Landbouwhuishoudcursus met op het bord het menu Huzarensla. Deze cursus werd gegeven in café restaurant 'Bellevue', staande op de hoek van de Lagendijk en de Straatweg (thans Rijksstraatweg). Staande vlnr Kaa Bulsing, Sijgje Petertje Broekhuizen, Marie Klok, Marie Stolk, Riek Westdorp, Aaltie Stolk, Teuntje Ooms, Lien Plaizier, juffrouw J.P. van Wijngaarden ('De Leerares'), Lien van 't Zelfde en Miena Sloof. Zittend vlnr Nees Bestenbreur en Sij Bulsing.

diploma

Sijgje Petertje Broekhuizen behaalde op 8 april 1925 haar diploma
voor de te Ridderkerk gevolgde 'Landbouwhuishoudcursus'.

boerderij

Voor het woonhuis vlnr Sijgje Petertje (Sijgje) van Gelder-Broekhuizen met dochter Grietje (Gré) op de arm, Grietje (Gré) Lagendijk, Reinardus (Nardus) Lagendijk, Petertje Sijgje (Pietje) Lagendijk-Broekhuizen.

melken

Het melken van de koeien in de wei aan het Bolnesserdijkje
op een zondag in 1938 met vlnr Bas van Gelder, Teuntje, Jo,
Sijgje van Gelder-Broekhuizen en Nardus.

boerderij

Leen van Gelder met paard en wagen
langs de A16 nabij het Bolnesser Dijkje.

boerderij

Nardus van Gelder met de tractor op de veiling te Barendrecht.

boerderij

Boerderij van Bastiaan van Gelder.
Gezien richting de Kruisweg (mei 1955).

boerderij

Het erf achter de boerderij (mei 1955).

boerderij

Leendert Reinardus (Leen) van Gelder bij de varkens (mei 1955).

boerderij

Boerderij van Bastiaan van Gelder aan de Hogeweg 8 met uitbouw.
Gezien richting het (Bolnesser) Dijkje (juli 1955).

boerderij

Andijvie steken met vlnr Nardus, Teuntje en Leen van Gelder (1955).

boerderij

Gerdina Francina (Gerda) den Boer bij de koeien (1956).
Zij trouwde in 1959 met Johannes (Jo) van Gelder.

boerderij

De houten woning van Leendert Reinardus (Leen) van Gelder naast de boerderij.

boerderij

Boerderij (Hogeweg 8) met daarnaast de houten woning (Hogeweg 6a) van Leen van Gelder.

oorkonde

In 1958 ontving Bastiaan van Gelder een oorkonde met het predicaat 'hygiënisch melkwinningsbedrijf'.

luchtfoto

Aanleg van verkeersknooppunt 'Ridderster'. De boerderij stond er toen nog (1973).

In 1927 werd in Ridderkerk, in opdracht van Johannes (Hannes) van Vliet (1869-1942), opzichter over de polders Donkersloot en Woude, door J.D. Uijterlinde, Aannemer en Bouwkundige te West-IJsselmonde, een boerderij gebouwd aan de Hoogeweg H58, later Hoogeweg 8 (1947) en Hogeweg 8 (1964), kortbij het Bolnesserdijkje.

Het stukje Hogeweg waaraan deze boerderij heeft gestaan bestaat niet meer. De oorspronkelijke Hogeweg was een kaarsrechte weg, die ooit liep vanaf het einde van het toenmalige Willaertsdijkje/Bolnesserdijkje (nu Bolnesserkade) tot aan de Lagendijk, met als zijwegen de Kruisweg en de Voorweg.

Johannes van Vliet liet deze boerderij bouwen voor zijn pleegdochter Sijgje Petertje (Sijgje) Broekhuizen (1905-1987), waarover hij sinds 1 september 1911 de voogdij had. Haar ouders, Reinardus Broekhuizen (1876-1909) en Grietje Lagendijk (1878-1911), waren op jonge leeftijd overleden. Hij en zijn vrouw Teuntje Schouten (1874-1951) hadden zelf geen kinderen.

Sijgje Petertje Broekhuizen kreeg deze boerderij, met wagenkeet, paard en wagen, ploeg en benodigd gereedschap voor de bewerking van het land, alsmede een aantal koeien voor in de stal, als huwelijksgeschenk te huur aangeboden. Op 5 juli 1927 trad zij namelijk te Ridderkerk in het huwelijk met Bastiaan (Bas) van Gelder (1902-1970), een boerenzoon uit Bolnes.

Bastiaan van Gelder was geboren op de boerderij aan de Benedenrijweg A327. Hij was het 15e en jongste kind van Leendert van Gelder en Anna Pieternella Oosthoek en kende het boerenleven dus maar al te goed.

De grond waarop de boerderij werd gebouwd werd reeds op 15 oktober 1915 door Johannes van Vliet, gekocht voor een bedrag van 3.211,65 gulden. Het bestond uit 'drie percelen bouwland en watering gelegen in den polder Nieuw-Reijerwaard onder de gemeente Ridderkerk, kadastraal bekend gemeente Ridderkerk sectie A nummers 1140, 1141 en 1670 (sloot) ten gezamenlijke grootte van twee hectaren, tien aren, zestig centiaren'.

Om het leven op een boerderij het hoofd te kunnen bieden, volgde Sijgje Petertje Broekhuizen te Ridderkerk (in café-restaurant 'Bellevue') de zogenoemde 'Landbouwhuishoudcursus', waarvoor zij op 8 april 1925 reeds haar diploma behaalde. De plannen voor het starten van een boerenbedrijf waren blijkbaar toen al gesmeed.

Naast de eerder genoemde percelen land achter de boerderij had de familie ook nog een drietal stukjes land noordelijk van het viaduct over de A16 in gebruik. Het eerste stukje naast het viaduct, dat werd gehuurd van de Nederlands Hervormde Kerk van IJsselmonde, en de andere twee stukjes, in eigendom van Johannes van Vliet, weer ten noorden daarvan. Deze stukjes land lagen dus aan de Rotterdamse kant van het Bolnesserdijkje (nu Bolnesserkade), waarvan later een stuk aan de NAM (Nederlandse Aardoliemaatschappij) werd verhuurd, die daarop naar olie en gas ging boren.

Ook huurde de familie een stuk land aan de Kruisweg. Daarvan was ook Johannes van Vliet de eigenaar. Op dit stuk land is nu manege en sportcenter 'Reyerbos' gevestigd.

Sijgje Petertje van Gelder-Broekhuizen moest eenmaal per week bij haar pleegouders de huur komen betalen. Dit om er zeker van te zijn, dat zij eenmaal per week op bezoek zou komen. Zij betaalde de huur dan aan haar pleegmoeder, maar Johannes van Vliet stopte het vervolgens dan ongezien weer terug in haar tas.

Met de geboorte van hun eerste kind op 30 oktober 1927 werd een gezin gesticht. Het was een dochter en zij kreeg de naam Grietje Teuntje. Een maand later echter, op 1 december 1927, 'des namiddags ten half elf ure', overleed ze 'in het huis H nommer 58'. Ze werd begraven op 5 december 1927. Het jaar daarna werd op 13 november 1928 hun tweede kind geboren. Het was wederom een meisje en dit kreeg daarom ook weer de naam Grietje Teuntje. Dat was vroeger namelijk te doen gebruikelijk.

Het gezin breidde zich in de loop der jaren zodanig uit dat de woonkamer moest worden vergroot, zodat er met uiteindelijk tien kinderen aan één tafel kon worden gegeten. En dan de aanhang nog niet eens meegerekend, want mee-eters waren er altijd wel. Er werd niet alleen binnen verbouwd, maar er werd ook een uitbouw in de voorgevel aangebracht.

Op de boerderij hield men zich niet alleen bezig met land- en tuinbouw, maar er werd dus ook vee gehouden. Naast een paard, een varken en kippen voor eigen gebruik, werd ook een klein aantal koeien gehouden.

In 1958 ontving Bastiaan van Gelder een oorkonde van de Stichting voor Melkhygiëne, waarin werd verklaard 'dat het bedrijf van B. van Gelder te Ridderkerk gedurend tien achtereenvolgende jaren (1948-1949/1957-1958) in aanmerking is gekomen voor het predikaat 'hygiënisch melkwinningsbedrijf', waarmede door hem een belangrijke bijdrage werd geleverd aan de bevordering van een hygiënische melkwinning in het consumptiemelkgebied van westelijk Nederland'.

Nadat Teuntje Schouten, de weduwe van Johannes van Vliet, in 1951 was overleden, erfde Sijgje Petertje van Gelder-Broekhuizen haar hele vermogen, waaronder de boerderij en alle bijbehorende landerijen.

De zoons Leendert Reinardus (Leen) en Reinardus Johannes (Nardus) hebben hun vader altijd bijgestaan op de boerderij. Zij zijn op een gegeven moment bij de boerderij gaan wonen. Leen in een houten woning naast de boerderij (Hogeweg 6a) en Nardus in een omgebouwde woonwagen schuin achter de boerderij.

Na het overlijden van Bastiaan van Gelder in 1970 is Sijgje Petertje Broekhuizen, samen met haar toen nog thuiswonende jongste dochter Peti, in april 1971 verhuisd naar Ridderkerk, Havenstraat 89.

Zoon Leen was inmiddels verhuisd naar Ridderkerk-Oost. Zoon Nardus is toen op de boerderij gaan wonen. Hij heeft het boerenbedrijf nog slechts twee jaren kunnen voortzetten, want op 4 april 1973 werd de boerderij voor slechts 68.046,25 gulden door Rijkswaterstaat onteigend.

Kort daarna, in november 1973, werd de boerderij, nog maar 46 jaar oud, afgebroken, om plaats te maken voor de verbreding van de A16 en de aanleg van de locatie 'Ridderster', het huidige verkeersknooppunt van de A15 en A16.